Välkommen till Carl Byggare,

Carl Byggare AB startade sin verksamhet 1972 med Karl Sparrdal som ägare och arbetande företagsledare. Bolaget hade då tre stycken anställda, varav en fortfarande är anställd i bolaget. Sonen Håkan Sparrdal började i företaget 1984, och blev delägare 1992.
Idag har Carl Byggare 16 anställda. Vid behov hyrs personal in för att täcka kortare arbetstoppar. Som orderingången ser ut idag kommer vi troligen att utöka antalet anställda.

 

Vi värnar om det lilla företagets fördelar, såsom korta beslutsvägar, nära och bra samarbete både inom företaget och mellan företaget och kund.

 

Inriktningen har i huvudsak varit renoveringar, ombyggnader, hyresgästanpassningar, försäkringsjobb och till en mindre del nybyggnation.

Av beställare vi samarbetar med idag kan nämnas Bonnier Cityfastigheter AB, Fabege Fastigheter, Projektbyrån Stockholm AB, mum projektledare AB m fl. För referenser ber vi er kontakta Håkan Sparrdal.


Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Carl Byggare AB är medlem i Byggmästarföreningen.

 

Med vänlig hälsning
Carl Byggare AB


© Carl Byggare AB |  Ankdammsgatan 42  | 171 67 Solna | Tel: 08-580 176 50 | Fax: 08-580 373 65   
E-Post: info@carlbyggare.se


 | Webbkarta | Logga in |